Kinepedia

Kinesitherapeutisch voorschrift

Om uw patiënt te laten genieten van tegemoetkoming door het ziekenfonds dient uw voorschrift te beantwoorden aan een aantal wettelijke bepalingen. Hieronder worden alle belangrijke punten overlopen die van belang zijn in het opmaken van een correct medisch voorschrift voor pediatrische kinesitherapie, zowel voor huisartsen als kinderartsen. 

Alle voorschriften dienen altijd volgende items te bevatten:

 • de naam van de patiënt
 • de diagnose 
 • de lokalisatie indien deze niet vervat is in de diagnose
 • Een startdatum, ofwel de datum van het voorschrift ofwel een andere datum vermeld op het voorschrift (een voorschrift dient binnen de 2 maanden te starten)
 • Het aantal sessies, eventueel de frequentie, vermelding van de noodzaak van een 2 de zitting op dezelfde dag, en de duur (bij bijvoorbeeld een behandeling van 60’)
 • de identificatie van de arts inclusief het erkenningsnummer

Als kinesitherapeut werken wij onder verschillende pathologieën:

 • Courante pathologie:
  • Tot maximaal 18 beurten per pathologie, per kalenderjaar en per voorschrift. Een uitbreiding tot een drie sessie van maximaal 18 beurten per kalenderjaar voor telkens een nieuwe pathologie kan, mits goedkeuring door de adviserend geneesheer, en aangevraagd door de behandelend kinesitherapeut
 • F-pathologie bij kinderen. 
  • Acuut met een goedkeuring voor 1 jaar vanaf de datum van aanvraag volgens de lijst met aandoeningen die hiervoor in aanmerking komen bv opname op dienst neonatologie, respiratoire insufficiëntie, recht op maximaal 60 zittingen
  • Chronisch met een goedkeuring lopende tot 2 jaar na het kalenderjaar van aanvraag, volgens de lijst met aandoeningen die hiervoor in aanmerking komen bv psychomotorische ontwikkelingsstoornissen, recht op maximaal 60 zittingen per kalenderjaar, met een uitbreiding van 20 beurten aan een verlaagde tegemoetkoming
  • Het startvoorschrift moet door een kinderarts of kinderpsychiater worden voorgeschreven en kan nadien verlengd worden door de huisarts
  • De aanvraag tot goedkeuring bij de adviserend geneesheer gebeurt door de behandelende kinesitherapeut
  • Meer info vind je hier
 • E-pathologie
  • Lijst met bepaalde zware aandoeningen zoals CP, mucoviscidose, reuma, …
  • De aanvraag bij de adviserend geneesheer gebeurt door de behandelende arts-specialist
  • Er is geen beperking op het aantal behandelingen per kalenderjaar, in sommige situaties is een tweede behandeling dezelfde dag toegestaan na vermelding op het voorschrift. Na goedkeuring kan ook de huisarts nieuwe voorschrift opmaken
  • Bij kinderen met CP kan 45 of 60 min. therapie aangewezen zijn i.p.v. 30, dit dient op het voorschrift vermeld te worden
  • Meer info vind je hier
 • Consultatief kinesitherapeutisch onderzoek:
  • Bij twijfel kan de arts advies aan de kinesitherapeut vragen alvorens de eventuele behandeling voor te schrijven, dit kan slechts éénmalig per pathologie. De kinesitherapeut deelt zijn bevindingen en eventuele voorstel tot behandeling mee aan de arts. 
  • Meer info vind je hier

Meer informatie vind je ook op de website van AXXON.

Hier kan je ook een artsen miniwijzer downloaden.