Kinepedia

Wat is pediatrische kinesitherapie?

Pediatrische kinesitherapie is kinesitherapie op maat van baby’s, kinderen en adolescenten en nationaal en internationaal erkend als bijzondere beroepsbekwaamheid.

Binnen de pediatrische kinesitherapie heeft elke kinesitherapeut ook vaak nog zijn/haar eigen specialiteit.

De pediatrische kinesitherapeut heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot :

 • motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind
 • specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd
 • fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen
 • specifieke kinesitherapeutische vaardigheden voor het behandelen van kinderen
 • specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van gezin/ouders
 • signaleren van noodzaak aan andere disciplines zoals logopedie, ergotherapie, specialistische tweedelijnszorg…

Wanneer is pediatrische kinesitherapie aangewezen?

Onder andere bij volgende aandoeningen :

 • Motorische ontwikkelingsachterstand (fijne – en grove motoriek)
 • Schrijfmotoriek
 • Longfunctieproblemen (astma, cystic fibrosis, bronchiolitis…)
 • Schedelvormafwijking, zuigelingenasymmetrie, torticollis
 • Centraal en perifeer neurologische aandoeningen (cerebrale parese/spina bifida, plexus brachialis parese)
 • Developmental coordination disorder (DCD of dyspraxie)
 • Spierziekten
 • Houdingsafwijkingen (klompvoet, scoliose…)
 • Genetische aandoeningen en syndromen
 • Obesitas
 • Reumatische aandoeningen
 • Plas- en stoelgangproblemen