Kinepedia

Info voor zorgverleners

Als zorgverlener vindt u hier informatie over wat pediatrische kinesitherapie inhoudt. 

Onder ‘zoek een kinesitherapeut’ kan u als zorgverlener een pediatrisch kinesitherapeut zoeken in de buurt van uw patiënt. De kinesitherapeuten die u daar vindt, zijn allemaal therapeuten gespecialiseerd in pediatrische kinesitherapie met elk hun eigen subspecialisaties. Je kan op basis van de specialisatie gericht zoeken naar een kinesitherapeut met deze competenties.

Specialisaties in de pediatrische kinesitherapie

Vroegbegeleiding

De kinesitherapeut is gespecialiseerd is in het begeleiden van pasgeborenen en jonge kinderen met een, al dan niet pathologische, ontwikkelingsvertraging zoals een voorkeurshouding, traag de motorische mijlpalen bereiken, plagiocephalie, torticollis, enz…

 

Neuromotorische begeleiding (Bobath therapie)

De kinesitherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met neurologisch gerelateerde ontwikkelingsstoornissen zoals cerebral palsy, spina bifida,… Ook het begeleiden van kinderen met neuromusculaire aandoeningen zoals de ziekte van Duchenne of metabole aandoeningen vallen hieronder.

Meer info over Bobath vindt u hier

 

Psychomotorische begeleiding

De kinesitherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden van psychomotorische ontwikkelingsvertraging. Hieronder vallen de stoornissen in de grove en fijne motoriek, de schrijfmotoriek, het visueel ruimtelijk inzicht,… Stoornissen die hieronder geplaatst worden zijn kinderen met DCD, ASS, ADHD,ADD,…

Aan de hand van testing gaat de therapeut na wat de te korten zijn op vlak van grove of fijne motoriek waarna er therapie kan opgestart worden. Hierbij gaan de therapeuten in overleg met de ouders, school, en andere zorgverleners zoals logopedisten, enz.. 

 

Respiratoire kinesitherapie

De kinesitherapeut is gespecialiseerd in ademhalingskinesitherapie bij baby’s en kinderen. Hij of zij gebruikt hiervoor de meest recente technieken van sputumevacuatie zoals het toepassen van autogene drainage, het aanleren van efficiënte neusspoelingen en het gebruik van hulpmiddelen zoals een PEP-masker. Eventueel wordt ondersteunende apparatuur gebruikt zoals IPV.

 

 

Orthopedische kinesitherapie

Sommige orthopedische aandoeningen zijn specifiek gerelateerd aan het kind zoals het behandelen van een klompvoet, heupdyplasie, die ziekte van Perthes,… De pediatrisch kinesitherapeut gebruikt bij deze kinderen een andere aanpak dan bij orthopedische problemen bij volwassenen. Hij of zij zorgt voor een kindvriendelijke aanpak en bekijkt de invloed van de orthopedische afwijkingen op het motorisch opgroeien van het kind.

 

 

Obesitas begeleiding

Kinderen begeleiden in een traject rond obesitas vraagt een aparte en multidisciplinaire aanpak waarbij lichaam en geest samen op het juiste spoor moeten gezet worden. Kinesitherapeuten die hierin gespecialiseerd zijn, werken vaak multidisciplinair samen met ziekenhuizen, diëtisten, psychologen om het kind van de juiste begeleiding te voorzien.

 

Bekkenbodemkinesitherapie gespecialiseerd voor kinderen

Klachten gerelateerd aan de bekkenbodemregio bij kinderen zijn oa bedplassen, constipatie, urgincontinentie,… Kinesitherapeuten gespecialiseerd in bekkenbodemkinesitherapie bij kinderen hebben een extra competentie in het begeleiden van kinderen met deze problematiek.

 

 

Relaxatie

Sommige kinderen hebben nood aan het aanleren van relaxerende technieken zoals bijvoorbeeld het aanleren van een correcte buikademhaling, maar ook aan activiteiten die hen helpen bij het ontspannen om zich bewust te worden van hun lichaam, gevoelens en gewaarwordingen.