Kinepedia

Wat doet Kinepedia?

Vereniging van de Belgische kinesitherapeuten die werkzaam zijn in de diagnostiek en behandeling van baby’s, kinderen en adolescenten

 • bevorderen van het beroep en de specifieke vaardigheden van de kinesitherapeuten werkzaam in de pediatrische kinesitherapie
 • vertegenwoordigen van de pediatrische kinesitherapie als een bijzondere beroepsbekwaamheid binnen de beroepsorganisaties
 • dienstverlening aan kinderen en hun ouders die beroep wensen te doen op een pediatrisch kinesitherapeut
 • stimuleren van interdisciplinaire samenwerking
 • aanbieden van een forum voor informatie, dialoog en reflectie op professionele thema’s van de pediatrische kinesitherapeut

Als ABSG (Axxon Belgian Specialised Group) zijn wij het overleg platform voor onze bijzondere beroepsbekwaamheid. 

Raad van bestuur

image001

Anne Capelle

Voorzitter

Ik ben afgestudeerd in kinesitherapie en revalidatie aan de UCL in 1987. Ik heb eerst met geestelijk gehandicapte volwassenen gewerkt voordat ik me met humanitaire hulp ging bezighouden. Ik heb 10 jaar voor Handicap International gewerkt. Eerst als kinesitherapeut, verantwoordelijk voor projecten in Pakistan en Angola, daarna op het hoofdkantoor van de vereniging als projectleider in het veld, woordvoerder in de strijd tegen antipersoneenslmijnen en later als directeur van de communicatieafdeling. Van 2002 tot 2009 werkte ik voor verschillende internationale organisaties aan projecten in verband met landmijnen: de VN, UNICEF, het netwerk van overlevenden van landmijnen en de algemene coördinatie van de International Campaign to Ban Landmines (ICBL). In 2009 besloot ik terug te keren naar de kinesitherapie en begon ik weer als freelancer te werken, met een specialisatie in pediatrische kinesitherapie, wat ik al vanaf het begin van mijn studie wilde doen. Momenteel werk ik in een praktijk in Waterloo en bij de Belgische Bobath Vereniging in Brussel. Van jongs af aan ben ik betrokken geweest bij zaken die mij na aan het hart lagen en aansluiting bij Kinepedia was dan ook een logische stap. Ik zit ook in de raad van bestuur van de Ludotheek voor gehandicapten in Brussel.

foto gudrun

Gudrun Goffin

bestuurslid

Ik ben Gudrun Goffin, afgestudeerd in 2003 als, toen nog, licenciaat in de Kinesitherapie met een extra jaar pediatrie. Ik heb altijd als zelfstandig therapeut gewerkt, met een kleine zijsprong als kinesitherapeut in een type 4 school. Sedert 2008 werk ik in mijn eigen praktijk KineKids, uitsluitend met kinderen. Ik ben altijd betrokken geweest in het reilen en zeilen van ons beroep, waarin ik vind dat onder andere de logge administratie waaronder wij moeten werken op alle vlakken een doorn in het oog is. Ik was al even actief in de lokale kinekring maar ik wilde proberen meer te betekenen specifiek voor de pediatrische kine's. De eerste bestuursleden van Kinepedia hebben me over de streep kunnen trekken en ik ben blij de stap genomen te hebben. We zijn nog steeds een jonge, opstartende beroepsvereniging maar ik voel wel dat het werk dat we achter de schermen al verzet hebben belangrijk is. Ik hoop dat we met Kinepedia steeds meer naar de voorgrond kunnen treden om er echt te gaan staan als beroepsorganisatie voor de pediatrische kine's. Er staan alleszins nog vele uitdagingen op ons te wachten die ik graag wil aanpakken. .

foto eline

Eline Van Den Abeele

bestuurslid

In 2010 studeerde ik af aan de UGent als pediatrische kinesitherapeut waarna ik meteen tewerkgesteld ben in de type 4 school het Dominiek Savio Instituut te Gits.. Dit was voor mij een zeer leerrijke ervaring. Naast mijn loondienst werkte ik nog in een privé praktijk waar ik vooral kinderen behandelde. Ik volgde na enkele jaren de bobath opleiding en kreeg de zin om zelf een praktijk op te richten. Sinds 2014 heb ik dan ook een eigen praktijk kinderkine Zulte waar ik samen met 2 collega’s, baby, kinderen en mama's behandel met de meest uiteenlopende aandoeningen. Drie kinderen later heb ik mijn loondienst moeten opgegeven om een beter worklife balance te creëren voor mijn gezin. Nu 10 jaar nadat ik afgestudeerd ben blijf ik me bijscholen op vlak van kinderkinesitherapie maar mijn interesse gaat heel sterk uit naar de ontwikkeling van baby’s. Het thesis onderwerp ‘vooruit op de buik!’ van 10 jaar geleden heeft mij niet losgelaten en van daaruit wil ik graag de vooruit op de buik gedachte blijven verspreiden door voordrachten en workshops te geven. Daarnaast wil ik me inzetten bij Kinepedia waar ik graag de rol van kinderkinesitherapeut wil bekend maken aan het grote publiek. Graag wil ik ook stem geven aan alle kinderkinesitherapeuten om onze belangen en die van de patiëntjes te verdedigen.

sophie2

Sophie Zackzek

bestuurslid

Hallo, ik ben Sophie GERARD-ZACZEK, Ik ben afgestudeerd aan Parnasse in BXL in 1999 en aan de UCL in 2003. Na een geweldige ervaring in respiratoire kinetherapie en 8 jaar praktijk in Mont-Godinne, begon ik in de neuropediatrie. Na de opleiding Le Metayer en Perfetti, besloot ik mijn kennis aan te vullen met verschillende modules van het NDT Bobath-concept (2013), waaronder de module die specifiek is voor baby's. Ik volgde ook verschillende opleidingen over coördinatiestoornissen en dysgrafie. Ik ben een fysiologische babywearing instructeur (en binnenkort babymassage) en ik geef cursussen aan de Namense babywearing academie over de atypische ontwikkeling van het kind. Ik ben 3 jaar lang trainer geweest bij de ONE(Kind&Gezin) voor Franstalige artsen en Peps op (a)typische neuromotorische ontwikkeling en fysiologisch babydragen. Ik werk momenteel reeds 8 jaar in het CHR van Namen in de conventie van zeer premature baby's (alsook in de afdeling van de externe pediatrische revalidatiedienst MIKADO). Ik heb ook een multidisciplinaire pediatrische praktijk (Thérakidz) gevestigd in Saint-Germain (Eghezée, tussen Namen en LLN).

htdLyH3n_400x400

Geoffroy Saussez

bestuurslid

Ik ben afgestudeerd als kinesitherapeut en revalidatie in 2015. Ik ben momenteel bezig met de afronding van mijn proefschrift op het gebied van intensieve revalidatie en motorisch leren in de neuropediatrie (Motor Skill Learning & Intensive Neurorehabilitation lab - MSL-IN lab). Ik werk voornamelijk met kinderen met cerebrale parese, van 1 tot 18 jaar oud. In de nabije toekomst zal ik werken als docent en onderzoeker aan de Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa) en als zelfstandig kinesitherapeut voor de uitvoering van intensieve therapiecursussen buiten onderzoeksprotocollen om via de Stichting Intensieve Revalidatie (IRF). Door deel te nemen aan de raad van bestuur van Kinepedia, wil ik kinesitherapeuten die actief zijn in de neuropediatrie ontmoeten en met hen van gedachten wisselen, een deel van mijn ervaring op wetenschappelijk niveau inbrengen en meer betrokken raken bij de discussies rond de verschillende behandelingsmodaliteiten en de mogelijkheden van terugbetaling aan de patiënt. Ik kijk ernaar uit om het met jullie allemaal te delen!

foto Lore kinepedia

Lore Fivez

bestuurslid

Ik ben in 2007 afgestudeerd als pediatrisch kinesitherapeut aan de KUL. Na een fijne interim in DVC Heilig Hart in Deinze, startte ik als zelfstandig kine in een groepspraktijk in Sint-Niklaas. Hier leg ik me toe op de psychomotorische kinesitherapie. Daarbij liggen mijn grootste interesses bij het behandelen van kinderen met (een vermoeden van) DCD en schrijfmotoriek. Om de belangen van onze beroepsgroep te behartigen en het dagdagelijkse, veelzijdige werk van pediatrische kinesitherapeuten te ondersteunen, draag ik graag mijn steentje bij aan Kinepedia.

IMG_1828

Martine De Brucker

administratief medewerker

Ik hou me bij Kinepedia bezig met de administratie van de vereniging. Dat houdt in de eerste plaats in de mails van onze leden beantwoorden, ledenadministratie en ervoor te zorgen dat zij de leden nieuwsbrieven van Kinepedia ontvangen. Ik breng de website up-to-date en doe alle andere administratieve taken. Ik help mee om de organisatie van events zoals peer review, symposium etcetera uit te voeren. Een manusje van alles dus. Aarzel dus zeker niet mij te contacteren als u vragen heeft.

AXXON

Axxon is de erkende beroepsorganisatie voor kinesitherapeuten. Axxon verdedigt alle kinesitherapeuten en informeert het werkveld. Kinepedia werkt via ABSG KINEPEDIA samen met Axxon om de specificiteit van de pediatrische kinesitherapie meer bekendheid en erkenning te geven.

IOPTP

De World Confederation for Physical Therapy (WCTP) is de internationale vereniging die alle kinesitherapeuten wereldwijd vertegenwoordigt en waar Axxon ook lid van is. In de schoot van WCPT zijn ook bijzondere interesse groepen opgericht. De groep die de pediatrische kinesitherapeuten vertegenwoordigt is de International Organisation of Physical Therapists in Paediatrics (IOPTP). Kinepedia is hier lid van.

ABSG KINEPEDIA

ABSG betekent : « Axxon Belgian Specialised Group ».  Deze groepen zijn ontstaan in de schoot van AXXON als « competentie-poules » die verschillende aspecten van de kinesitherapie vertegenwoordigen.  Naaste de 5 ABSG’s, zijn er ook  6 ABCIG’s. U kan de volledige lijst terugvinden op de www.axxon.be/nl/BCIG/

Axxon wil op die manier een overlegplatform organiseren waarbij de Bijzondere Bekwaamheden en de Bijzondere Interesses binnen de kinesitherapie vertegenwoordigd zijn en een directe link hebben met hen zodat:

 • Axxon op de hoogte blijft van al wat er leeft binnen het kine-landschap en een helikopterzicht kan blijven bewaren.
 • De verschillende BCIG’s mee het beleid van de beroepsvereniging kunnen sturen.
 • Specifieke problematieken binnen een bepaalde bijzondere bekwaamheid met de steun van Axxon rechtstreeks op de tafel van de overheden belanden .
 • Via Axxon  de BCIG een internationale vertegenwoordiging kan krijgen binnen de ‘World Confederation Physical Therapy’ en Axxon internationaal ook beter vertegenwoordigd wordt.

Kinepedia wil op die manier meer slagkracht krijgen! Zij wil zo:

 • De bekwaamheid in de pediatrische kinesitherapie meer bekendheid  geven bij de overheden en verzekeringsinstellingen, via de representativiteit van Axxon.
 • De bekwaamheid in de pediatrische kinesitherapie meer bekendheid  geven bij de voorschrijvers en patiënten.
 • Collega’s met een bijzondere bekwaamheid in de pediatrische kinesitherapie een forum bieden om zich aan het publiek bekend te maken via de website.
 • Specifieke dossiers betreffende pediatrische kinesitherapie  beter laten doorstromen naar de verschillende commissies van Volksgezondheid (Federale Raad) en Sociale Zaken (Verzekeringscomité, Overeenkomstencomissie, Technische Raad) en deze eventueel door eigen experten laten verdedigen bij de overheidsinstanties.
 • Domein-specifieke problemen van pediatrische kinesitherapeuten met meer gewicht op tafel leggen binnen Axxon.
 • Een gerechtvaardigde plaats opeisen als pediatrisch kinesitherapeut in de toekomstige variabele netwerken bij de hervorming van de gezondheidszorg.
 • De erkenning van de bijzondere beroepsbekwaamheden in de pediatrische kinesitherapie realiseren binnen de instellingen (ziekenhuizen, CAR, MFC….)
 • Ijveren voor een meer rechtvaardige honorering van de pediatrische kinesitherapeut.
 • Ijveren voor een meer rechtvaardig systeem van terugbetaling voor de kinderen en jongeren die wij behandelen, een systeem dat aangepast is aan de huidige visie op kinesitherapie en gezondheidszorg.

Graag doen wij hierbij een oproep om lid te worden van Axxon. Als beroepsgroep hebben wij teveel jaren in gespreide slagorde onderhandeld met de overheid en de verzekeringsorganen. Er is nu één erkende beroepsvereniging. Om ons beroep te verdedigen is er maar één kanaal en daar dienen wij als kinesitherapeut lid van te zijn. Indien u het niet altijd helemaal eens bent met de wijze waarop dit gebeurt, moedigen wij u aan om lid te worden van Kinepedia en zo invloed uit te oefenen op het bestuur van Axxon.

Ons beroep is het waard!

Historiek

Kinepedia/BVPK is de Belgische vereniging voor pediatrische kinesitherapie en werd opgericht in 2010 met als doel ons te verenigen in het licht van de bijzondere bekwaamheden die toen nog werden voorbereid door de nationale raad voor de kinesitherapie. Ondertussen is de bijzondere bekwaamheid in de pediatrische kinesitherapie een wettelijk beschermde titel (Koninklijk Besluit van 8 augustus 2014). Inhoudelijk is de bijzondere bekwaamheid beschreven in een ministerieel besluit van 22 april 2014. Een aanvulling/correctie op dit ministerieel besluit is beschreven in een omzendbrief van de federale overheidsdienst volksgezondheid. Er was een overgangsperiode  om uw aanvraag in te dienen om erkend te worden als pediatrisch kinesitherapeut bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, maar deze overgangsperiode is verlopen sinds 31/12/2016.