Statusbericht

Locating you...

Philippe Louis

Werkelijke naam: 
Praktijk locatie: 
Cabinet
Avenue charles quint 372
1082 Bruxelles
Telefoonnummer: 0475519886
BE
Huisbezoek: 
Ja
Enkel behandeling op afspraak: 
Ja
Bijzondere bekwaamheid in de pediatrische kinesitherapie : 
Gekregen
Extra opleidingen: 
Bobath(neuro)
Le metayer(neuro)
Postiaux(respi)
Chevallier(respi)
Psychomotricité