Statusbericht

Locating you...

Symposium " DCD coaching in context"

Dinsdag 11 juni 2019  van 9.30 - 16.30 u (onthaal vanaf 9.00 u)

Auditorium De Schelde
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Opzet van het symposium 

‘Coachen in de context’ is het centrale thema van dit symposium over ‘Developmental Coordination Disorder’ of DCD . Deze motorische ontwikkelingsstoornis heeft ingrijpende gevolgen op het emotioneel en sociaal welbevinden van het kind, de adolescent en de volwassene met DCD. Hiervan zijn we ons hoe langer hoe meer bewust. Bovendien wijzen verschillende studies op een negatieve invloed van DCD op de fysieke fitheid, het lichaamsgewicht (risico op obesitas) en het energieniveau (vermoeidheid). We kunnen veel van deze secundaire problemen grotendeels de pas afsnijden als we de context (ouders, leerkrachten, enz.) inzicht geven in de moeilijkheden die de persoon met DCD in het dagelijks leven ondervindt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de context daadwerkelijk rekening houdt met de problemen van de persoon met DCD en zijn/haar omgeving aanpast.

DCD is nog onvoldoende bekend. Er is een grote nood om ouders, leerkrachten en al wie met de persoon met DCD omgaat te informeren en te coachen. Ook het kind of de jongvolwassene zelf heeft coaching nodig om met de motorische beperkingen te leren omgaan, en fysiek en psychisch gezond te leven. Coachen in de context is dus de opdracht!

Verschillende internationale gastsprekers brengen inspiratie mee uit Canada, Nederland en de UK. Ze reiken ons voorbeelden aan hoe we dit in de praktijk kunnen uitwerken. Verder vonden we personen met DCD bereid om te getuigen hoe zij ‘de context’ ervaren. Het wordt ongetwijfeld een boeiend symposium!

Voor wie? 

Professionele hulpverleners (kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychomotorisch therapeuten), zorgleerkrachten, enz.

 

Programma & Sprekers

Onthaal vanaf 9.00 u

9.30 – 10.00
Coaching in de context - Hilde Van Waelvelde

10.00 – 10.45
Partnering for Change - Cheryl Missiuna

10.45 – 11.15
Ouder zijn van een kind met DCD - Veerle Algoed

11.15 – 11.45
Pauze

11.45 – 12.15
‘Partnering for Change’ in Nederland - Barbara Piskur

12.15 – 13.00
The DCD team in Sheffield: A fully integrated, participation focused service - Jenny Featherstone

13.00 – 13.45
Lunch

13.45 – 14.00
Een mama getuigt

14.00 – 14.45  
Health related Quality of Life of Children with DCD - Jill Zwicker

14.45 – 15.15
Koffie

15.15 – 15.45
Participatie van kinderen met DCD in Vlaanderen - Marieke Coussens

15.45 – 16.00
Een mama getuigt

16.00 – 16.30
Afsluiting met voorstelling website UGent
Griet Dewitte en Barbara De Mey

 

Praktisch

Meer info en inschrijvingen
 

Deelnameprijs
150 euro (deelnemersmap + catering)