Statusbericht

Locating you...

Historiek

Kinepedia/BVPK is de Belgische vereniging voor pediatrische kinesitherapie en werd opgericht in 2010 met als doel ons te verenigen in het licht van de bijzondere bekwaamheden die toen nog werden voorbereid door de nationale raad voor de kinesitherapie. Ondertussen is de bijzondere bekwaamheid in de pediatrische kinesitherapie een wettelijk beschermde titel ( Koninklijk Besluit van 8 augustus 2014) (link PDF). Inhoudelijk is de bijzondere bekwaamheid beschreven in een ministerieel besluit van 22 april 2014 (link PDF). Een aanvulling/correctie op dit ministerieel besluit is beschreven in een omzendbrief van de federale overheidsdienst volksgezondheid. Momenteel is er nog een overgangsperiode lopende en kan u uw aanvraag indienen om erkend te worden als pediatrisch kinesitherapeut bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, want deze bevoegdheid is ondertussen verschoven van de federale naar de Vlaamse overheid. Klik hier voor meer info over deze aanvraag.
en aarzel niet om uw aanvraag alvast door te sturen in afwachting van meer duidelijkheid hieromtrent.

 

Als beroepsvereniging van pediatrische kinesitherapeuten verdedigen we onze belangen in overleg met alle andere kinesitherapeuten. Daarom proberen we om Kinepedia binnen Axxon een plaats te geven als ‘Belgian Clinical Interest Group’ (BCIG). Axxon streeft er immers naar om voor al de verschillende groepen met een bijzondere interesse een afzonderlijke groep op te richten, een BCIG één ervan zou dan Kinepedia kunnen worden (link http://www.axxon.be/nl/bcig/). Voorlopig is er een convenant afgesloten tussen Axxon en Kinepedia omtrent deze samenwerking. De statuten van Axxon dienen echter eerst nog aangepast te worden om de afspraken die werden gemaakt in dit convenant na te kunnen komen.